UNIK Försäljnings AB

Vi utför underhållsservice samt reparationer på de i marknaden mest vanligt förekommande CTP-utrustningar samt tillhörande framkallningsmaskiner för framkallning av film och plåt.