Våra partnersHeidelbergKodak

Välkommen till UNIK Försäljnings AB!


UNIK AB är ett serviceföretag inom den grafiska branschen, med inriktning på underhållsservice och akutreparationer av CTP-utrustning och tillhörande framkallningsmaskiner för CTP-plåt, konventionell offsetplåt och grafisk film.

Sedan årsskiftet 2012/2013 tas Unik Försäljnings AB över av Matthias Johansson
som tidigare har arbetat hos både Heidelberg och Fujifilm.

Unik Försäljnings AB kommer drivas vidare som tidigare med tillägget att vi
nu även kan sköta underhållet samt akutservicen på CTP-utrustning.

 

- UNIK AB är ett serviceföretag inom den grafiska branschen etablerade sedan 1983 -